Gwarancja

Każdy nasz produkt posiada na opakowaniu końcową datę przydatności do spożycia i jest to zwykle od 3 do 18 miesięcy w chwili zakupu.

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar na podstawie rękojmi.  W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.